Gedragsoplossingen

Voor de moeilijke groep
Verkrijgbaar bij uitgeverij Pica
Nu bestellen

De meeste leraren zijn tevreden met hun groep. Het is er gezellig, er hangt een goede sfeer, er wordt goed gewerkt.

Er zijn ook leraren die ’s ochtends met buikpijn de klas in stappen. De onzekerheid is groot over wat er vandaag weer zal gebeuren. Dát er iets zal gebeuren is wel zeker…

Zal Jordy hardop door de klas boeren en brutale antwoorden geven? Of is het weer het groepje van Yvonne en Zamira dat tijdens de les oogcontact met andere kinderen zoekt en hen uitdaagt? Of zal het Justin zijn die de les saboteert en de lachers op zijn hand krijgt? Krijg ik het voor elkaar om vandaag mijn les te geven zoals ik hem heb voorbereid?

De onzekerheid van leraren is helaas vaak duidelijk voor de leerlingen, wat een versterkend effect heeft op hun toch al uitdagende gedrag. Leraren die zichzelf desondanks staande weten te houden, zijn aan het einde van de dag uitgeput. Ze zien nog weinig positieve punten en zijn voor hun gevoel alleen bezig met het reageren op negatief gedrag.

Kees van Overveld heeft in de afgelopen jaren vele leerkrachten begeleid met hun ‘moeilijke groep’. In dit boek geeft hij inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en wat er misgaat in de interactie tussen leraar en leerlingen.

Vervolgens beschrijft Van Overveld hoe je het tij kunt keren; met zijn praktische tips, adviezen en slimme oplossingen kunnen leraren van een moeilijke groep een plezierige groep maken.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.