Voorbeelden van scholingsactiviteiten

Kees van Overveld heeft geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Om u een idee te geven van de mogelijkheden geef ik hieronder enkele voorbeelden van mogelijke scholingsactiviteiten.


Voorkomen en aanpakken van probleemgedrag

Probleemgedrag kent vele verschijningsvormen: druk, impulsief, brutaal, clownesk, teruggetrokken, angstig en verdrietig gedrag. De vraag is in hoeverre je als leraar het probleemgedrag kunt voorkomen: heb je bijvoorbeeld geïnvesteerd in klassenmanagement, groepsvorming en je eigen kennis en vaardigheden? En wat doe je eigenlijk op het moment dat probleemgedrag zich voordoet? Negeer je? Word je boos? Pak je de zaken zelfverzekerd en planmatig aan?

Mogelijke inhouden

 • Theorie van externaliserend en internaliserend gedrag.
 • Voorkomen van probleemgedrag in de klas en school.
 • Ordeproblemen vriendelijk maar duidelijk aanpakken.
 • Leerkrachtvaardigheden in het omgaan met heftige gedragsproblematiek.

Sociaal-emotioneel leren

In een ideale school is het cognitief of schools leren in perfect evenwicht met het sociaal-emotionele leren. Sociaal-emotioneel leren omvat vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de andere, relaties hanteren en verantwoorde keuzes maken. Het sociaal-emotioneel leren kan in een leerlijn en/of via een programma worden aangeboden.

Mogelijke inhouden

 • Het kiezen van een programma voor sociaal-emotioneel leren.
 • De theorie en praktijk van de vijf leerlingcompetenties voor sociaal-emotioneel leren.
 • Het maken van een leerlijn sociaal-emotioneel leren.
 • Sociaal-emotioneel leren van leraren als preventie tegen stress.
 • Theorie en achtergrond van Kindbegrip van Parnassys.

Groepsvorming

Een klas met leerlingen is nog geen groep, daar moet een leraar moeite voor doen. Vanuit de groepsdynamica is bekend dat een groep door het jaar heen diverse fasen doorloopt: forming (kennismaken), norming (regels vaststellen), storming (invloed bepalen), performing (functioneren als positieve groep) en adjourning (afscheid). Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en vraagt daarom om specifieke activiteiten. Leraren kunnen wel degelijk de vorming van het groepsproces beïnvloeden. Het is wel zo dat dit bij voorkeur in de periode voor de herfstvakantie gebeurt.

Mogelijke inhouden

 • Rollen in de groep.
 • Van je klas een groep maken.
 • Pesten voorkomen door een positieve groepsaanpak.

Voorkomen en aanpakken van pesten

Pesten is een ernstige vorm van agressie van de ene leerling naar de andere. In het pestproces zijn meerdere partijen te onderscheiden: pester, slachtoffer, omstanders, de school, de ouders en de omgeving.

Pesten kan worden voorkomen door veel aandacht te besteden aan het proces van groepsvorming. Tijdens die groepsvorming wordt de vraag beantwoord: ‘Hoe worden we een gelukkige groep?’ Soms is het nodig nog om naast de preventieve aanpak een meer curatieve aanpak te introduceren bijvoorbeeld in de vorm van een anti-pestprogramma.

Mogelijke inhouden

 • Voorkomen van (digitaal) pesten in de groep.
 • Vormgeven van het schoolbeleid sociale veiligheid.
 • Aanpakken van (digitaal) pesten.
 • Pesten onder collega’s.

Agressie en (wapen-)geweld in de school

Agressie en geweld gericht tegen leraren en leerlingen zorgt voor een sterk gevoel van onveiligheid in de school. Iedere persoon zou moeten kunnen leven en leren in een veilige schoolomgeving.

Mogelijke inhouden

 • Voorkomen van onveiligheid in school.
 • Omgaan met reactieve en proactieve agressie.
 • Als je zelf slachtoffer bent van agressie of geweld.
 • Kinderen en jongeren met messen en /of vuurwapens in en rond de school.

Traumasensitief onderwijs

Gedragsproblemen van leerlingen kunnen worden veroorzaakt door nare belevenissen in de thuissituatie van leerlingen. In het slechtste geval leidt dit tot ernstige traumaklachten. Door middel van traumasensitief onderwijs kan de school werken aan een veiliger en warmer schoolklimaat voor alle leerlingen.

Mogelijke inhouden

 • Nare belevenissen in het gezin van de leerling.
 • Stress, emotieregulatie en veerkracht.
 • Maar een traumasensitieve school.

Offerte ontvangen

Wilt u uw scholingsvraag bespreken en een offerte op maat ontvangen? Stuur dan een mail naar:

info@keesvanoverveld.nl

Op alle trainingen zijn onze algemene voorwaarden en klachtenregeling van toepassing. Uw mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Scholen steken vaak veel energie in de aanpak van ernstige gedragsproblemen. Vaak met weinig resultaat.

Ik kies liever voor een stevige preventieve aanpak. Steek je tijd en energie vooral in groepsvorming, sociaal-emotioneel leren en een vriendelijke maar zeer duidelijke leerkrachtstijl.