België - Vorming op maat in Vlaanderen

Vlaamse scholen moeten het onderwijs meer gaan inrichten naar de maatregelen van het M-decreet. Leraren zullen nog beter moeten omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het nieuwe type ‘basisaanbod’ zorgt voor handelingsverlegenheid. Zeker als het gaat om leerlingen met (ernstig) probleemgedrag.

Kees van Overveld biedt Vlaamse scholen vorming op maat bij het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen in het onderwijs. Het gaat daarbij om onderwerpen als groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten en interventies bij gedragsproblemen. In de afgelopen tijd hebben scholen uit het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs de expertise van Kees van Overveld ingeroepen. Hij verzorgde vorming op onder meer de volgende scholen:

 • Aalst: Basisschool Atheneum Aalst, Don Bosco.
 • Antwerpen: Kleine Comenius, Parcivalschool, Parcival BUSO, De Schakel, De Vuurtoren, Dageraad, St Henricus, De Leerexpert.
 • Berchem: De Merode.
 • Beveren: St. Rafael, Sint-Martinus, Sancta-Maria, Wonderwijs, Wegwijzer, De Zonnepit.
 • Bierbeek: Klavertje.
 • Brussel: BS Etterbeek, Kasterlinden.
 • Dendermonde: Go Plus! Scholengroep 18.
 • Essen: Scholengemeenschap Essen.
 • Eernegem: St. Godelievecollege
 • Geluwe: De Graankorrel
 • Gistel: St. Godelievecollege.
 • Halle: Don Bosco.
 • Hoboken: BS Klim-op.
 • Kalmthout: SG Noorderkempen, DINOVO.
 • Kortrijk: SG Klavertje 4.
 • Lokeren: GO! technisch atheneum.
 • Maaseik: De Wikke.
 • Merelbeke: Gilko.
 • Mol: ONW NOA - Fluxus.
 • Ninove: St. Joris.
 • Overmere: St. Jozef.
 • Schoten: Sint-Cordula-instituut, Burgemeester Marnixschool.
 • Sint-Niklaas: Berkenboom Jonathanschool, Berkenboom Mozaiek.
 • Turnhout: VIBO de Ring.
 • Welle: Denderleeuw.
 • Wichelen: GIBO.
 • Wilrijk: Lohrangrin.

Boeken

De boeken ‘Groepsplan Gedrag’ voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs worden in België uitgegeven door Uitgeverij Abimo. Lieven Coppens van ‘Boeketje Onderwijs’ recenseerde zowel het boek voor het basisonderwijs als het boek voor het secundair onderwijs. Kees van Overveld werkte ook mee aan het boek ‘De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs’ van Johan Deklerck (K.U. Leuven). Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Acco.

Meer informatie nodig?

Wilt u meer informatie over een studiedag, een workshop of een lezing? Zie hier de contactgegevens.

Veelgevraagd spreker in Vlaanderen

Kees van Overveld is tevens een veelgevraagd spreker in Vlaanderen. Een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren:

 • Centrum Leerzorg Leuven - vorming.
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen Hasselt - vorming.
 • RKF leermeesters godsdienst - studiedag.
 • VOKAN Ondersteuningsnetwerk- vorming.
 • Studiemorgen GON-begeleiders - Stedelijk Onderwijs Antwerpen
 • Studiemorgen zorgcoördinatoren basisonderwijs - Stedelijk Onderwijs Antwerpen
 • Studiedag voor de directies van Steinerscholen in Vlaanderen
 • Keynote en workshops op HGW Ontmoetingsdagen Antwerpen
 • Open studiedagen georganiseerd door Nascholingscentrum Leefsleutels
 • Keynote en workshops op colloquium van VVK-Buo in Spa
 • Studiemorgen voor begeleiders van OVSG vzw, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
 • Studiedag voor Pedagogische Begeleidingsdienst Federatie Steinerscholen
 • Studiemorgen voor Katholieke Scholengemeenschap Geraardsbergen.
 • Lezing op congres van Schooloverstijgend Kwaliteits Netwerk vzw
 • Lezing voor Vzw VicOG te Gent
 • Lezing Pedagogisch Begeleiders Stedelijk Onderwijs (PBSOG) - Gent
 • Studiemorgen voor Pedagogisch Begeleiders Stedelijk Onderwijs Gent
 • Studiemorgen voor Pedagogisch Begeleiders Inspiratielezingen KOV - Hasselt
 • Studieochtend voor directeurengroep Waasland

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.