Publicatielijst

Boeken

 • Overveld, K. van (2019). Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs?. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, K. van (2017). SEL. Sociaal emotioneel leren als basis. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, K. van (2016). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs (8e herziene en vermeerderde druk). Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, K. van (2014). Groepsplan gedrag in het voortgezet onderwijs. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, K. van (2012). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, K. van (2011). Twintig tweets. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Deklerck, J. de (2011). De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco
 • Louwe, J.J., & Overveld, C.W (2008). Een PAD naar minder agressie. De effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Dissertatie, Universiteit Utrecht.. Utrecht: Uitgeverij Agiel

Artikelen – als eerste auteur

 • Overveld, K. van (2021). Kinderen met messen. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2020). Groepsvorming. De storende invloed van klein probleemgedrag. Deel 3. Praxis 3, 29-31.
 • Overveld, K. van (2020). Groepsvorming. Iedereen hoort erbij. Deel 2. Praxis 2, 29-31.
 • Overveld, K. van (2020). Groepsvorming. Maak van je klas een groep. Deel 1. Praxis 1, 29-31.
 • Overveld, K. van (2020). Welbevinden van leraren. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 1, 12-13.
 • Overveld, K. van (2020). Jongeren en messencriminaliteit, deel 2.
 • Overveld, K. van (2020). Jongeren en messencriminaliteit, deel 1.
 • Overveld, K. van & Siebers, W. (2020). Maak van je klas weer een groep.
 • Overveld, K. van (2020). Terug naar de groep. LBBO speciale editie
 • Overveld, K. van (2019). Van ZWAK naar WAK.. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2019). Het preventiegesprek. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 1, 12-13.
 • Overveld, K. van (2019). Omgaan met probleemgedrag in de groep. Beter begeleiden 5, 10-13.
 • Overveld, K. van (2019). Omgaan met storend gedrag. JSW 1, 18-21.
 • Overveld, K. van (2019). Sociaal-emotioneel leren in het voorgezet onderwijs. Ondergrond 0, 14-15.
 • Overveld, K. van (2018). Knallen of remmen?. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2018). De onderwijsprofessional als lijdend voorwerp: angst en agressie in de school. Beter begeleiden
 • Overveld, K. van (2017). Gedragsproblemen: kwestie van verkeerde afslag in het brein. Zorg Primair 5, 27-29.
 • Overveld, K. van (2017). Sociaal-emotioneel leren op school. Tijdschrift IB 4, 6-11.
 • Overveld, K. van (2017). Weten wat je voelt. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2017). Preventie van gedragsproblemen – daar moet je wat mee?!. Caleidoscoop 3, 29, 15-21.
 • Overveld, K. van (2017). SEL: tien redenen om eraan te werken!. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2016). Maak van je klas een groep. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2016). Hoe ge-SEL-lig is het in het team?. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2015). Pesten: we moeten er wat mee?!. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 2, 12-13.
 • Overveld, K. van (2015). You can’t teach what you don’t know. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 1, 12-13.
 • Overveld, K. van (2015). Straffen in de klas. JSW 100, 4, 38-41.
 • Overveld, K. van (2015). Kwaliteitskaart sociaal-emotionele competenties. Den Haag: School Aan Zet
 • Overveld, K. van (2014). Een SEL-fie voor je leerlingen. Kwink magazine voor sociaal-emotioneel leren 1, 8-9.
 • Overveld, K. van (2014). Gedrag: (g)een probleem?. Zorgbreed 12, 44, 2-7.
 • Overveld, K. van (2014). Leraren pesten leraren.
 • Overveld, K. van (2014). Het ene gedragsprobleem is het andere niet. Bij de les 10, 4, 32-33.
 • Overveld, K. van, Blankers, R., & Vermeulen, L. (2014). Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!.
 • Overveld, K. van (2013). Evenwicht. School! 4, 1, 23.
 • Overveld, K. van (2013). Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak. Beter begeleiden 10, 10-13.
 • Overveld, K. van (2013). Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking.
 • Overveld, K. van (2013). ‘Waarom doe je dat!?’: Functie en aanpak van probleemgedrag.
 • Overveld, K. van (2012). Werken met een 'Groepsplan gedrag'. Tijdschrift Intern Begeleiders 2, 5, 6-9.
 • Overveld, K. van (2011). De intern begeleider op Twitter!. Tijdschrift Intern Begeleiders 2, 3, 34-36.
 • Overveld, K. van (2011). Kort lontje of coole gast? Gericht omgaan met agressie in school. Beter begeleiden 2, 1, 6-8.
 • Overveld, C.W. van (2011). Twintig Tweets. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Overveld, C.W. van (2010). Gedragsproblemen en onderwijs: Prioriteit voor Preventie.. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 49, 4, 119-129.
 • Overveld, C.W. van, Louwe J.J., & Orobio de Castro, B. (2009). Agressie. In G.A. Bakker e.a (red.). Psychiatrische stoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Overveld, C.W. van, Louwe, J.J., & Freriks, C. (2007). PAD, een route voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ongepubliceerd manuscript.. Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Overveld, C.W. van, Louwe, J.J., Orobio de Castro, B., & Koops, W. (2007). Een begaanbaar PAD voor agressieve jongens? Tussentijdse evaluatie van de effecten van het PAD-leerplan op externaliserend gedrag van jongens in het primair onderwijs.. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 46, 219-232.
 • Overveld, C.W. van, & Louwe, J.J. (2007). Meer grip op agressie in het primair onderwijs. Forum voor Conflictmanagement 2, 50-54.
 • Overveld, C.W. van, & Louwe, J.J. (2007). Effectief werken aan sociale en emotionele competenties. Het PAD-leerplan. JSW 91, 20-23.
 • Overveld, C.W. van, & Louwe, J.J. (2005). Effecten van programma’s ter bevordering van de sociale competentie in het Nederlandse primair onderwijs. Pedagogische Studiën 82, 2, 137-159.
 • Overveld, C.W. van (2004). PAD in het basisonderwijs.. Bulletin Onderwijs & Inspiratie
 • Overveld, C.W. van (2001). Het PAD-leerplan: een systematische aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 40, 251-258.
 • Overveld, C.W. van (2000). Op pad met PAD. Van Horen Zeggen 41, 3, 13-16.

Voorwoord geschreven voor:

 • Koot, S. (2017). Co-teaching: meesterlijk begeleiden in het onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Deboutte, G. (2017). Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Kalmthout: Pelckmans Pro
 • Horst, M. van der & Hopmans, V. (2013). Sociaal gedrag elke dag!. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Horeweg, A. (2013). Gedragsproblemen in de klas: een praktisch handboek. Tielt: Lannoo Campus

Artikelen – mede-auteur

 • Siebers, W. & Overveld, K. van (2016). Preventie verdient urgentie. Podium 5, , 7-9.
 • Haster, M., Blok, H., Lier, P.A.C. van, Oostdam, R.J., & Overveld, C.W. van (2015). Preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs: effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD. Eindrapport.. Tijdschrift voor Orthopedagogiek
 • Haster, M., Blok, H., Overveld, K. van, & Oostdam, R. (2015). Preventie van gedragsproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs. Effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 54, , 506-516.
 • Hoogerheide, N., & Overveld, K. van (2014). Boos! Problemen met zelfregulatie.
 • Eelman, N., & Overveld, K. van (2014). Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?.
 • Adam, W., & Overveld, K. van (2013). Een positieve kijk op gedrag. School Wide Positive Behavior Support. Zorg Primair 6, , 10-13.
 • Goossens, F.X., Gooren, E. M. J. C., Orobio de Castro, B., Overveld, C.W. van, Buijs, G.J., Monshouwer, K., Onrust, S.A., & Paulussen, T.G.W.M. (2012). Implementation of PATHS through Dutch Municipal Health Services: A Quasi-Experiment.. International Journal of Conflict and Violence 6, 2, 234-248.
 • Gooren, E., Lier, P. van, Koot, H., & Overveld, C.W. van (2012). Het PAD-leerplan: een programma ter bevordering van sociale en emotionele competentie. In F. Goossens, M, Vermande & M. van der Meulen (red.), Pesten op school. Achtergronden en interventies.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
 • Louwe, J.J., Overveld, C.W. van, Orobio de Castro, B., & Merk, W. (2010). Geen snelweg, maar wel een mooi PAD! Evaluatie na twee jaar onderzoek naar de effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën op de agressie van jongens met externaliserend gedrag in het primair onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 49, 3, 81-95.
 • Louwe, J.J., Overveld, C.W. van, Orobio de Castro, B., Merk, W., & Koops, W. (2009). De effectiviteit van het PAD-leerplan en gedragskenmerken van jongens met externaliserend gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie 34, 1, 27-40.
 • Hoekstra,F., Klein-Velderman,M., Wiefferink, K., Overveld, C.W. van, Beek, J. ter, Buijs, G., Goosens, F., & Paulussen, T. (2009). De adoptiefase van schoolgerichte preventieprogramma’s. Van boodschap naar beslissing. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 87, 1, 27-36.
 • Louwe, J.J., & Overveld, C.W. (2008). Een PAD naar minder agressie. De effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Dissertatie, Universiteit Utrecht. Utrecht: Uitgeverij Agiel
 • Louwe J.J., Overveld, C.W. van, Merk, W.W., Orobio de Castro, B., & Koops W. (2007). Het PAD van de school en de leraar. De invloed van omgevingsfactoren op de effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën bij de aanpak van agressieve jongens in het primair onderwijs. Utrecht: Jaarboek Lectoraten Faculteit Educatie 2007. Hogeschool Utrecht
 • Louwe, J.J., Overveld, C.W. van, Merk, W., Orobio de Castro, B., & Koops, W. (2007). De invloed van het Programma Alternatieve Denkstrategieën op reactieve en proactieve agressie bij jongens in het primair onderwijs: effecten na één jaar. Pedagogische Studiën 84, 4, 277-292.
 • Louwe, J.J., & C.W. van Overveld (2007). Meer 'vaste grond onder de voeten' of 'drijfzand'? Een reactie op het advies 'Naar meer evidence-based onderwijs' van de Onderwijsraad (2006), in het licht van de preventie en de curatie van gedragsproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 46, 1, 18-26.

Overige

 • (2010). Medeontwikkelaar van het schoolteamspel Scholopoly. Hogeschool Utrecht
 • (2009). Medeontwikkelaar van de dvd Professioneel omgaan met ouders. Hogeschool Utrecht

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.