Artikelen over gedragsproblemen in de klas

Lees direct online of download als PDF-bestand

In sommige groepen binnen het basisonderwijs is sprake van hardnekkig probleemgedrag, waardoor lesgeven praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Kees van Overveld beschrijft de kenmerken en geeft aan met welke strategieën ongewenst gedrag effectief kan worden tegengegaan.

LBBO, Beter begeleiden magazine 2019

Leerlingen die hun eigen emoties niet herkennen en hun gedrag laten bepalen door boosheid, frustratie of angst, kunnen het zichzelf en anderen behoorlijk lastig maken.

Zorg Primair 2017

Ik pleit ervoor om meer in te zetten op preventie van gedragsproblemen zodat je minder hoeft in te zetten op zorg.

Caleidoscoop nr. 3 2017

‘De jeugd van tegenwoordig is lastig, luistert niet en is moeilijk te sturen’, zeggen opvoeders vaak. ‘Tegenwoordig’ blijkt een ruim begrip. Iedere generatie opnieuw klagen opvoeders over de ‘tuchteloosheid’ van jongeren.

Augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Scholen zullen vanaf dat moment moeten differentiëren in de ondersteuning die ze aan leerlingen gaan bieden.

Bij de les 2014

Een belangrijke vraag voor leraren is waarom een leerling doet wat hij doet. Wat maakt dat de leerling steeds weer voor bepaald gedrag kiest? Wat bereikt hij met dat gedrag?

Scholen steken vaak veel energie in de aanpak van ernstige gedragsproblemen. Vaak met weinig resultaat.

Ik kies liever voor een stevige preventieve aanpak. Steek je tijd en energie vooral in groepsvorming, sociaal-emotioneel leren en een vriendelijke maar zeer duidelijke leerkrachtstijl.