Artikelen over agressie en geweld

Lees direct online of download als PDF-bestand

Jongeren zijn regelmatig in het nieuws vanwege hun betrokkenheid bij steekincidenten. Het is zorgelijk dat ook kinderen in de basisschoolleeftijd messen bij zich dragen. En dat ze niet aarzelen om deze te gebruiken...

Jongeren die elkaar met messen te lijf gaan, soms zelfs met dodelijke afloop. Dat is een verontrustende trend in ons land die ook het onderwijs zorgen baart. Gedragsdeskundige Kees van Overveld deed promotieonderzoek naar agressie onder jongens. Hij voelt zich geroepen om het onderwijs handvatten te geven en wijst via social media op mogelijke oplossingen.

OJ Actueel 2020

Hoewel de geregistreerde jeugdcriminaliteit al jaren daalt, neemt de bezorgdheid over normalisering en verheerlijking van wapengebruik onder jongeren toe. In de politiek en in de media wordt de ene na de andere oplossing gepresenteerd: van boetes voor ouders of een landelijk messenverbod voor minderjarigen tot preventief fouilleren bij scholen.

Leraren hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van het toenemende aantal mesincidenten met jonge daders, stelt gedragsdeskundige Kees van Overveld: ‘Het begint al op de basisschool.’

In de tweede helft van 2019 wordt mijn aandacht getrokken door een serie berichten over steekincidenten. Daders en slachtoffers blijken meestal jong. In de berichtgeving wordt vaak het verband gelegd met zogenaamde drill music en jeugdbendes.

Iedere school streeft naar plezierige contacten met ouders. Met een klein deel van de ouders verloopt de communicatie minder prettig. Er is sprake van verbale en fysieke agressie.

LBBO, Beter begeleiden magazine 2018

Op vrijdagavond 26 april 2013 deed Kees van Overveld live Twitterverslag van zijn werkbezoek aan de Rotterdamse wijk Crooswijk.

Het begrip “agressie”wordt veel gebruikt in het onderwijs. Helaas is het in gesprekken of verslagen niet altijd duidelijk wat er precies onder verstaan wordt.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.