Groepsplan Gedrag

In het voortgezet onderwijs
Verkrijgbaar bij uitgeverij Pica
Nu bestellen

Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs is een praktisch boek voor leraren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs (speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Ook voor het werk van orthopedagogen en schoolpsychologen is het boek uitermate geschikt.

Het boek richt zich op het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat. De lezer krijgt tal van tips om gedragsproblemen in klas en school te voorkomen en aan te pakken. Het boek is voorzien van actuele en gefundeerde achtergrondinformatie. In het boek is, net als in de PO-versie, verdeeld in drie preventieniveaus.

Op niveau 1 staat de klas als groep centraal. Een klas is niet zomaar een groep, daar moet je moeite voor doen. De tips en theorie op dit niveau leveren een waardevolle bijdrage aan die groepsvorming. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit van de leraar, handelingsgericht werken, klassenmanagement, ouderbetrokkenheid, het voorkomen van pesten en sociaal-emotioneel leren.

Niveau 2 is gericht op kwetsbare leerlingen. Het gaat om leerlingen die een last vormen voor hun omgeving en leerlingen die vooral zichzelf in de weg zitten. Aan bod komen o.a. risicofactoren en beschermende factoren, intensieve en kortdurende interventies en het meten van vooruitgang.

Leerlingen met ernstig probleemgedrag worden besproken in niveau 3. De lezer krijgt handvatten aangereikt om de functie van het gedrag te doorgronden. Er zullen tevens handelingsstrategieën en interventies worden besproken.

Eenvoudig uw groepsplan invullen

In samenwerking met Groepsplanversneller is een digitaal formulier ontwikkeld dat u in staat stelt om op eenvoudige wijze het groepsplan gedrag in te vullen. Het formulier en de bijbehorende handleiding vindt u hieronder.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.