Portretfoto van Kees van Overveld
Kees van Overveld

Maatwerk trainingen in gedrag en sociaal-emotioneel leren

Op scholen krijgen rekenen, taal en lezen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten. Gedragsdeskundige Kees van Overveld biedt maatwerk trainingen voor krachtig en veilig onderwijs.

Offerte aanvragen Voorbeelden

Praktische boeken

Planmatig werken aan passend onderwijs

Groepsplan Gedrag

‘De gedragsbijbel voor het basisonderwijs.’

Voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken.

Groepsplan Gedrag

In het voortgezet onderwijs

Voor leraren, decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs.

SEL

Sociaal-emotioneel leren als basis

Voor leraren, begeleiders en directieleden die snel geïnformeerd willen raken over de praktijk en theorie van sociaal emotioneel leren binnen scholen.

Masterclasses

Verdieping in sociaal emotioneel leren

Agenda

Tweedaagse coördinator sociale veiligheid

25 en 26 maart 2019

Opbrengstgericht werken aan gedrag

20 maart 2019
Blijf op de hoogte van aankomende masterclasses, volg Kees op Twitter

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.