Portretfoto van Kees van Overveld
Kees van Overveld

Maatwerk trainingen in gedrag en sociaal-emotioneel leren

Op scholen krijgen rekenen, taal en lezen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten. Gedragsdeskundige Kees van Overveld biedt maatwerk trainingen voor krachtig en veilig onderwijs.

Offerte aanvragen Voorbeelden

Praktische boeken

Planmatig werken aan passend onderwijs

Groepsplan Gedrag

‘De gedragsbijbel voor het basisonderwijs.’

Voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken.

Groepsplan Gedrag

In het voortgezet onderwijs

Voor leraren, decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs.

SEL

Sociaal-emotioneel leren als basis

Voor leraren, begeleiders en directieleden die snel geïnformeerd willen raken over de praktijk en theorie van sociaal emotioneel leren binnen scholen.

Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep

Verwacht in september 2019

Nieuw boek over het werken met moeilijke klassen! Meer informatie bij uitgeverij Pica

Individuele professionele ontwikkeling

Wil je bij mij een individuele scholing volgen? Dat kan!

Ik heb voor het najaar een aanbod op woensdagen. Is woensdag een lastige dag in verband met vervanging? Dan kun je dezelfde scholing eventueel ook op zaterdag volgen.

Agenda

Scholing op woensdagen, 09:30 - 15:30 uur

25-09-2019 Omgaan met een moeilijke klas (PO)
30-10-2019 Sociaal-emotioneel leren (PO/VO)
13-11-2019 Gedragsproblemen in je klas - werken met casussen (PO/VO)

Scholing op zaterdagen, 09:30 - 15:30 uur

22-06-2019 Groepsvorming: voorbereiding op het nieuwe jaar (PO)
21-09-2019 Omgaan met een moeilijke klas (PO)
02-11-2019 Sociaal-emotioneel leren (PO/VO)
16-11-2019 Gedragsproblemen in je klas - werken met casussen (PO/VO)
Heb je interesse? Mail mij voor meer informatie: info@keesvanoverveld.nl

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.