Groepsplan Gedrag

‘De gedragsbijbel voor het basisonderwijs.’
Verkrijgbaar bij uitgeverij Pica
Nu bestellen

Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen.

Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag, een formulier dat de leraar een aantal malen per jaar invult. De lezer krijgt in het boek gefundeerde achtergrondinformatie en praktische handvatten om een goed Groepsplan Gedrag te kunnen opstellen.

Het groepsplan bestaat uit drie preventieniveaus:

In niveau 1 staat de groep centraal. Een klas is niet zomaar een groep, daar moet je moeite voor doen. De tips en theorie op dit niveau leveren een waardevolle bijdrage aan die groepsvorming. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit van de leraar, goed onderwijs, klassenmanagement en sociaal emotioneel leren.

Niveau 2 is gericht op kwetsbare leerlingen. Aan bod komen o.a. risicofactoren en beschermende factoren, intensive en kortdurende interventies en het meten van vooruitgang.

De leerling met ernstig probleemgedrag wordt besproken in niveau 3. De leraar krijgt handvatten aangereikt om de functie van het lastige gedrag te doorgronden. Er zullen tevens handelingsstrategieën en interventies worden besproken.

Eenvoudig uw groepsplan invullen

In samenwerking met Groepsplanversneller is een digitaal formulier ontwikkeld dat u in staat stelt om op eenvoudige wijze het groepsplan gedrag in te vullen. Tevens treft u drie voorbeelden aan van een CICO-puntenbriefje (hst 10.1 in het boek). De teksten kunt u naar eigen inzicht wijzigen.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.