Over Kees van Overveld

Dr. Kees van Overveld (1963) is gedragsdeskundige. Op 1 oktober 2013 is hij zijn eigen onderneming gestart: KEES VAN OVERVELD – maatwerk in gedrag en sociaal-emotioneel leren.

Tussen 1984 en 1998 werkte hij als invaller, leraar en intern begeleider in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In die tijd deed hij veel ervaring op in het werken met leerlingen die problematisch gedrag vertoonden.

In 1994 werkte hij op parttime basis als hogeschooldocent en onderwijsadviseur bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). Vier jaar later zei hij zijn baan in het speciaal onderwijs vaarwel en legde hij zich volledig toe op de professionalisering van leraren en schoolteams.

Kees werkt thans nog twee dagen per week bij het SvO als hogeschooldocent. Sociaal-emotioneel leren, gedrag en gedragsproblemen zijn de domeinen waar hij zich mee bezig houdt.

In 2008 is Kees van Overveld gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht – vakgroep Ontwikkelingspsychologie. Het onderwerp van zijn onderzoek: agressie bij jongens. Onderzocht is of het PAD-leerplan de agressie bij jongens zou verminderen.

Kees van Overveld heeft in de loop der jaren een brede expertise opgebouwd over onderwerpen als pedagogisch klimaat, sociaal-emotioneel leren, pesten, gedragsproblemen en -stoornissen, agressie, geweld. De laatste jaren legt hij zich vooral toe op de preventie van probleemgedrag in scholen en groepsplannen gedrag.

Uitgeverij Kwintessens geeft een programma voor sociaal-emotioneel leren uit: Kwink. Kees van Overveld is als inhoudelijk adviseur bij de ontwikkeling van het programma betrokken. Zijn boek “Groepsplan Gedrag” dient als theoretische onderbouwing van Kwink.

Kees ontwikkelde voor ParnasSys de digitale tool ‘Kindbegrip’. In dit verrijkt observatiesysteem kunnen leerkrachten de emotionele, sociale en morele competenties van hun leerlingen in kaart brengen. Naast een signaleringsfase bevat ‘Kindbegrip’ mogelijkheden tot analyse en handelingsplanning op groepsniveau en individueel niveau.

Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft/had hij diverse nevenfuncties:

Thans

  • Bestuurslid Hermen J. Jacobsfonds
  • Dagvoorzitter congressen

Voorheen

  • Lid Programmaraad Onderwijs Binnenland - Stg. Kinderpostzegels
  • Voorzitter Vakcommissie Omgangskunde (HBO-Raad)
  • Coördinator van examencommissie van Nationale Academie voor Media & Maatschappij (NAMM)
  • Lid adviesraad Opleiding tot Professional Preventie Digitaal Pesten (NAMM)
  • Lid Adviesraad Excellent Docent Media & Maatschappij (NAMM)

Een deel van de artikelen die Kees van Overveld heeft geschreven zijn te vinden op wij-leren.nl.

Volledige publicatielijst

Scholen steken vaak veel energie in de aanpak van ernstige gedragsproblemen. Vaak met weinig resultaat.

Ik kies liever voor een stevige preventieve aanpak. Steek je tijd en energie vooral in groepsvorming, sociaal-emotioneel leren en een vriendelijke maar zeer duidelijke leerkrachtstijl.