Training op maat

Kees van Overveld biedt scholing en begeleiding voor leraren, begeleiders en schoolteams in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Er is geen standaardaanbod met trainingen beschikbaar. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond of studiedag) en inhoud.

Voorbeelden van scholingsactiviteiten

U kunt terecht met al uw vragen op het gebied van gedrag en sociaal-emotioneel leren, zoals:

  • Het werken met een groepsplan gedrag
  • Gedrag en passend onderwijs
  • Sociaal-emotioneel leren
  • Groepsvorming
  • Voorkomen en aanpakken van pesten
  • Voorkomen en aanpakken van probleemgedrag
  • Agressie en geweld in de school

Kees van Overveld kan ook snel en gericht ondersteuning bieden bij:

  • Crisismanagement in moeilijke klassen (ernstige gezags- en ordeproblemen bij de leerlingen, handelingsverlegenheid en stress bij de leraar, boze en ontevreden ouders).
  • Acute pestproblematiek (leerling-leerling, leerlingen-leraar, leraar-leraar).

CRKBO Logo

N.B. Omdat mijn bedrijf is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) hoef ik u geen BTW te berekenen.

N.B. Kees van Overveld werkt ook voor het Seminarium voor Orthopedagogiek. Sommige scholingsvragen zal hij vanuit dat dienstverband verrichten. (Bijvoorbeeld vragen over scholingstrajecten als Positive Behavior Support en PAD).

Offerte ontvangen

Wilt u uw scholingsvraag bespreken en een offerte op maat ontvangen? Stuur dan een mail naar:

info@keesvanoverveld.nl

Op alle trainingen zijn onze algemene voorwaarden en klachtenregeling van toepassing. Uw mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.