Artikelen over gedrag en sociaal-emotioneel leren

Lees direct online of download als PDF-bestand

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun jeugd op school door. En of ze willen of niet: ze zullen met an­ dere kinderen moeten leren omgaan. Maar vooral: met zichzelf! Dat is de essentie van sociaal én emotioneel leren.

Whole Child 2019

Iedere school streeft naar plezierige contacten met ouders. Met een klein deel van de ouders verloopt de communicatie minder prettig. Er is sprake van verbale en fysieke agressie.

LBBO, Beter begeleiden magazine 2018

Leerlingen die hun eigen emoties niet herkennen en hun gedrag laten bepalen door boosheid, frustratie of angst, kunnen het zichzelf en anderen behoorlijk lastig maken.

Zorg Primair 2017

Ik pleit ervoor om meer in te zetten op preventie van gedragsproblemen zodat je minder hoeft in te zetten op zorg.

Caleidoscoop nr. 3 2017

De gymles in groep 6 verloopt rumoerig. Tijdens een balspel wordt er hard met de bal gegooid, harder dan verantwoord is. De gymleraar ziet het niet, omdat hij aan de andere kant van de zaal een aantal leerlingen helpt met het oefenen van de handstand.

‘De jeugd van tegenwoordig is lastig, luistert niet en is moeilijk te sturen’, zeggen opvoeders vaak. ‘Tegenwoordig’ blijkt een ruim begrip. Iedere generatie opnieuw klagen opvoeders over de ‘tuchteloosheid’ van jongeren.

In 1978 verscheen het eerste wetenschappelijke artikel over bullying. Op dat moment kreeg het schadelijke en verwerpelijke gedrag tussen mensen een naam. Het onderwerp ‘pesten’ was opeens middelpunt van onderzoek en onderwijs

Kwink magazine 2015

Pesten terugdringen is belangrijk, maar antipestprogramma’s zijn daarvoor niet het meest geschikte middel. Beter is het om te investeren in een veilige omgeving en in sociaal-emotioneel leren.

School! Interview 2014

Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Hoe dat woord ‘veilig’ invulling krijgt, verschilt nogal per land.

Augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Scholen zullen vanaf dat moment moeten differentiëren in de ondersteuning die ze aan leerlingen gaan bieden.

Bij de les 2014

‘Leraren hebben een voorbeeldfunctie. Daarom vind ik het des te schokkender dat leraren onderling ook pesten! En ondertussen leerlingen bijbrengen dat ze niet moeten pesten!’

Schooljournaal, CNV Onderwijs 2014

Op vrijdagavond 26 april 2013 deed Kees van Overveld live Twitterverslag van zijn werkbezoek aan de Rotterdamse wijk Crooswijk.

Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord.

Een belangrijke vraag voor leraren is waarom een leerling doet wat hij doet. Wat maakt dat de leerling steeds weer voor bepaald gedrag kiest? Wat bereikt hij met dat gedrag?

Passend onderwijs is tot nu toe vooral gegaan over de bestuurlijke en organisatorische invulling. Als het al over onderwijs ging, dan betrof dat vooral rekenen, taal en lezen.

Het begrip “agressie”wordt veel gebruikt in het onderwijs. Helaas is het in gesprekken of verslagen niet altijd duidelijk wat er precies onder verstaan wordt.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.